TIN TỨC

VIÊM KHỚP VÀ TẾ BÀO GỐC

Loại tế bào gốc nào được sử dụng để điều trị viêm khớp dạng thấp và chúng được thu thập như thế nào? Các tế bào gốc người lớn được sử dụng để điều trị viêm...

Change your languageEnglish