Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) là một bệnh viêm với các biểu hiện hay biến, từ các triệu chứng trên da và các triệu chứng khớp nhỏ đến các cơ quan chính gây đe dọa tính mạng nghiêm trọng, chẳng hạn như viêm thận và các biến chứng thần kinh. Nó được đặc trưng bởi sự hiện diện của các tế bào lympho B và T phản ứng tự động. Một trong những đặc điểm lâm sàng quan trọng nhất của bệnh lupus ban đỏ là bệnh lupus viêm thận, ảnh hưởng tới> 50% bệnh nhân và là một nguyên nhân chính gây nên bệnh tật và tử vong. Các liệu pháp ức chế miễn dịch thông thường, chẳng hạn như glucocorticoid và cyclophosphamide, có thể kiểm soát hầu hết bệnh nhân, nhưng không phải là tất cả bệnh nhân bị lupus viêm thận. Trong thập kỷ qua, việc ghép các tế bào gốc trung mô (MSC) đã được báo cáo như một liệu pháp có triển vọng để điều trị miễn phí, thuyên giảm dài hạn. Một chức năng quan trọng của MSC cho các bệnh tự miễn là hiệu ứng miễn dịch của họ trên các tế bào lympho hoạt hóa khác nhau, chẳng hạn như các tế bào T, tế bào B và các tế bào tiêu diệt tự nhiên. MSC trực tiếp ngăn chặn sự tăng sinh tế bào T hoạt hóa theo phương thức kháng nguyên độc lập và phụ thuộc vào liều lượng. Những đặc điểm này hỗ việc sử dụng đầy hứa hẹn MSC cho các ứng dụng điều trị để điều trị miễn phí, thuyên giảm dài hạn.

Gọi chúng tôi