Bệnh ghép chống chủ do truyền máu (GVHD) là một biến chứng đe dọa tính mạng sau khi ghép mô dị hợp. Tế bào miễn dịch (tế bào máu trắng) trong các mô (ghép) nhận biết người nhận (vật chủ) là “ngoại thể”. Các tế bào miễn dịch được cấy sau đó tấn công các tế bào cơ thể của vật chủ. Steroid là phương pháp điều trị đầu tiên đối với GVHD và có tỷ lệ đáp ứng 30-50%. Tuy nhiên, kết quả đối với các bệnh nhân mắc GVHD cấp tính kháng steroid nặng rất kém, và khả năng sống khá thấp. Sự phát triển của GVHD chủ yếu qua trung gian tế bào T và tế bào gốc trung mô (MSC) có thể ức chế chức năng của tế bào T. MSC điều chỉnh giảm các phản ứng của các chức năng tế bào T, làm giảm bớt lượng sản xuất tế bào T của IL-2, giúp làm giảm các tế bào T độc và ức chế trực tiếp việc sản xuất tế bào NK và các hoạt động gây độc. MSC có thể kìm nén sự phân chia tế bào T. MSC ức chế khả năng sản xuất kháng thể, giúp cho MSC hữu ích trong điều trị các bệnh tự miễn khác. Như vậy, có đủ bằng chứng để hỗ trợ việc sử dụng MSC trong việc phòng ngừa và điều trị GVHD. Hơn nữa, một số bệnh nhân đã điều trị với MSC đã được báo cáo, và kết quả rất khả thi.

Gọi chúng tôi