Các tế bào gốc trung mô (MSC) là tế bào gốc đa tiềm năng với rất nhiều tiềm năng biệt hóa đa dòng và đặc tính ức chế miễn dịch, giúp cho MSC trở thành một loại tế bào lý tưởng cho ngành y học  điều chỉnh miễn dịch và tái tạo. Chúng có thể biến đổi thành nhiều loại tế bào, bao gồm tế bào xương, sụn, cơ, thần kinh và nhiều tế bào khác. Các nhà khoa học đã phát triển các phương pháp đã được chứng minh cho việc gia tăng các tế bào gốc nhau thai, cho phép một nguồn cung cấp tiềm năng không giới hạn nguồn tế bào mạnh mẽ này. MSC có thể được tìm thấy trong mỡ, màng ối, chất lỏng hoạt dịch (SF), cơ bắp, hạ bì, răng sữa và mô dây rốn (nhau thai). Là sự lựa chọn đầu tiên cho việc cấy ghép tế bào gốc, MSC có nguồn gốc từ nhau thai, dường như là loại tế bào có tiềm năng tốt nhất.

Gọi chúng tôi