Bước 1 Sau khi con bạn ra ngoài, bác sĩ sản khoa sẽ kẹp và cắt một phân đoạn dây rốn.  Đoạn dây này sẽ được lưu trữ trong một túi vô trùng được cung cấp theo bộ thu thập Wharton.

Bước 2 Dây rốn đã thu thập sau đó sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm của Medeze để xử lý và bảo quản lạnh.  Trước khi xử lý dây rốn, danh tính của dây rốn thu được sẽ do kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của chúng tôi xác định để đảm bảo rằng nó thuộc về đúng khách hàng ký gửi. Tất cả các bước tiếp theo được thực hiện trong một tủ an toàn sinh học để loại bỏ các nguy cơ gây nhiễm bẩn.

Bước 3 Tiếp theo, dây rốn được tiếp tục xử lý, làm sạch bằng dung dịch đệm và tách ra thành các miếng nhỏ.  Những miếng này sẽ được phân lập, nuôi cấy và gia tăng để có được số lượng tối đa các tế bào gốc trung mô trước khi bảo quản lạnh.

Bước 4 Các tế bào gốc trung mô sau đó sẽ được chuyển vào nhiều lọ cryo với dung dịch chất bảo vệ đông lạnh để bảo vệ khả năng sống sót của tế bào gốc trong quá trình bảo quản lạnh.

Bước 5  Một khi dung dịch chất bảo vệ đông lạnh đã được thêm vào, phần mô sẽ được đông lạnh dần trong tủ đông với tỷ lệ được kiểm soát, khi đó nhiệt độ được hạ xuống 1-2 c mỗi phút để duy trì khả năng sống của tế bào gốc.

Bước 6 Sau quá trình đông lạnh với tỷ lệ được kiểm soát, các lọ cryo sẽ được chuyển ra hệ thống lưu trữ nitơ lỏng pha hơi chống chống nhiễm khuẩn để bảo quản lạnh dài hạn tại -196 c

Gọi chúng tôi