Tế bào gốc trung mô có thể tạo ra nhiều loại tế bào, kể cả tế bào xương, các tế bào sụn, các tế bào gan, các tế bào đảo tụy và tế bào cơ như các tế bào được tìm thấy trong quả tim. Tế bào gốc trung mô có thể được tìm thấy trong các mô dây rốn, tủy xương và chất béo. Một nguồn tế bào gốc trung mô vô cùng phong phú là các mô mỡ (chất béo).  Các tế bào gốc có thể chứng minh tính đa năng của chúng trong việc tạo ra tất cả các loại mô. Mô mỡ (chất béo) là một trong những nguồn giàu tế bào gốc trung mô nhất. Tế bào gốc trung mô có nhiều hơn gấp 500 lần trong 1 gam chất béo so với 1 gam tủy xương.

Nhờ vào liệu pháp hút mỡ, có thể thu được từ khách hàng từ 15 tuổi trở lên, đây có thể sẽ là nguồn chính cho lưu trữ cá nhân, nghiên cứu và nhiều phương pháp điều trị khác. Tế bào gốc trung mô là biện pháp điều trị nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi vì chúng là các tế bào có tiềm năng điều trị một loạt các bệnh cấp tính và thoái hóa.

Gọi chúng tôi