“Cuộc sống không phài là tìm kiếm chính mình. Cuộc sống chính là tự hoàn thiện bản thân mình.”

– George Bernard Shaw

Máu dây rốn, hoặc máu cuống rốn, là lượng máu còn lại trong dây rốn và nhau thai tại thời điểm sinh nở. Lượng máu này thường bị bỏ đi sau kết thúc quá trình sinh nở. Khi giới y học phát hiện rằng máu dây rốn có chứa nguồn tế bào gốc tạo máu dồi dào, tế bào gốc có thể thay đổi các tế bào máu trắng, tế bào hồng cầu và tiểu cầu. Tế bào máu dây rốn trở thành một loại chất thay thế hữu hiệu cho tủy xương trong hàng ngàn ca cấy ghép thành công.

Gọi chúng tôi