Các tế bào gốc có thể được phân loại thành các tế bào gốc tạo máu, tế bào gốc trung mô, tế bào tiền thân nội mô và nhiều tế bào khác. Tế bào gốc tạo máu được tiền định là các tế bào máu hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Chúng tái tạo thành phần của máu trong hệ thống tuần hoàn máu. Các tế bào gốc này có thể được tìm thấy trong máu dây rốn, tủy xương và máu ngoại vi ở người lớn. Hiện nay, loại tế bào gốc có tiềm năng tái sinh cao nhất được tìm thấy trong máu dây rốn.

Gọi chúng tôi