Medeze đã phát triển công nghệ, chuyên môn để bảo vệ sức khoẻ trong tương lai của gia đình bạn.

Máu dây rốn được thu thập từ dây rốn ngay sau khi sinh một em bé, nói chung là trước khi nhau thai được lấy đi. Thời điểm chuyển sinh là cơ hội duy nhất để thu hoạch tế bào gốc của trẻ sơ sinh. Hoàn toàn không gây đau hay có nguy cơ rủi ro đối với người mẹ hay đứa trẻ trong quá trình lấy máu từ dây rốn bởi vì dây rốn đã được kẹp và cắt. Và quá trình thu thập cũng an toàn cho cả sinh thường và mổ lấy thai.

Để thu thập máu dây rốn, một bác sĩ sẽ sử dụng bộ thu thập được cung cấp bởi Medeze, việc sắp xếp trước sẽ cần phải được thực hiện. Máu dây rốn được lấy từ dây rốn vào túi lấy máu theo bộ. Máu của người mẹ cũng sẽ được thu thập tại thời điểm này, và được thử nghiệm đối với các bệnh truyền nhiễm nhất định theo qui định. Cả máu mẹ và bé sau đó sẽ được đóng gói trong bộ thu đã cung cấp. Các nhân viên được đào tạo của chúng tôi sẽ nhận và chuyển máu dây rốn của bạn đến phòng thí nghiệm Medeze.

Gọi chúng tôi