Medeze cung cấp cho khách hàng Bình hơi đông lạnh để vận chuyển tế bào gốc ra ngoài Thái Lan. Bình hơi đông lạnh được thiết kế để vận chuyển an toàn tế bào gốc tại nhiệt độ đông lạnh (-190°C). Nó không chứa bất kỳ nitơ dạng lỏng bởi vì bình được làm từ loại vật liệu thấm hút có thể sạc pin bằng nitơ lỏng, do đó cung cấp nhiệt độ đông lạnh không đổi (-190° C) trong 14 ngày vận chuyển bằng hơi. Công nghệ vận chuyển pha hơi, chống tràn này được thực hiện để giữ cho các tế bào gốc của bạn an toàn, khỏe mạnh và sẵn sàng để sử dụng. Bình hơi đông lạnh hơi vận chuyển các tế bào gốc của bạn với phân loại “không nguy hại” trên toàn thế giới, do đó giúp giảm chi phí và giúp đảm bảo tính khả thi của mẫu.

  • Vận chuyển pha hơi, khô, chống tràn đổ
  • Duy trì nhiệt độ đông lạnh liên tục trong 14 ngày.
  • Thùng carton vận chuyển có khả năng bảo vệ để đảm bảo chiều thùng luôn thẳng đứng
  • Sử dụng hệ thống duy trì chân không hóa học tiên tiến
  • Sử dụng hệ thống hấp thụ nitơ lỏng hydrophobic
  • Đóng gói nhỏ gọn tiện lợi cho việc chuyển giao mẫu
  • Sẵn sàng vận chuyển trong 24 giờ.
Gọi chúng tôi