Không chỉ là chăm sóc mà chúng ta đang đảm bảo cho tương lai của con mình.

Ngoài ngân hàng máu dây rốn, giờ bạn có cơ hội lưu trữ tế bào gốc từ nhau thai của bé. Dịch vụ này được gọi là Lưu trữ nhau thai. Nhau thai, các mô không mong muốn trong suốt quá trình chuyển giao, giờ là nguồn cung cấp không giới hạn các tế bào gốc trung mô (MSC); loại tế bào mạnh mẽ nhất trong tất cả các tế bào. Những tế bào gốc có khả năng thay đổi thành nhiều loại tế bào khác nhau mà có thể điều trị các bệnh như tiểu đường, viêm khớp, xơ gan, các bệnh tự miễn, bệnh viêm nhiễm và các bệnh thần kinh. Những tế bào này tạo ra mô cấu trúc và liên kết để bổ sung và chữa lành các cơ quan bị thương.

Medeze là ngân hàng lưu trữ tế bào gốc trung mô lớn nhất và lâu đời nhất tại Thái Lan. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn dẫn ngành công nghiệp trong các cải tiến kỹ thuật. Medeze là ngân hàng đầu tiên cung cấp cho các gia đình dịch vụ lưu trữ mô tủy (tế bào dây rốn) và lưu trữ mô mỡ (chất béo), trừ lưu trữ máu dây rốn thông thường. Chúng tôi đã phát triển công nghệ, chuyên môn và các biện pháp lưu trữ, để giữ gìn các tế bào gốc của con bạn an toàn, khỏe mạnh và sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Chúng tôi thực hiện các bước bổ sung để cung cấp cho bạn thêm tự tin bằng việc kiểm tra số lượng và chất lượng của các tế bào gốc trung mô của bé (MSC) trước khi chúng tôi lưu trữ lâu dài.

Gọi chúng tôi