VPĐD Medeze Việt Nam

  • Toà nhà The Prince Residence, lầu 3, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi,

Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • VP Tower, Tầng 21, Số 89, Đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: +84 98 7190 013

Giờ làm việc: 24/7/365

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

VPĐD Medeze Việt Nam
+84 98 7190 013

1900633686 (Miễn phí)

info@medezevn.com

VP HCM: The Prince Residence, P1-3.23, Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VP Hà Nội: VP Tower, Tầng 21, Số 89, Đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Gọi chúng tôi