ISO là một hệ thống kiểm định chất lượng tiêu chuẩn rất cao có thể áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức. Chứng nhận ISO chỉ ra rằng tổ chức này có các quy trình được lập rõ ràng, thực hiện theo các thủ tục và đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Medeze đã được công nhận tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 từ năm 2013 bởi TUV Rheinland, Đức.

ISCT là một hiệp hội toàn cầu kiểm soát việc nghiên cứu khoa học để cung cấp các liệu pháp tế bào mang tính sáng tạo cho bệnh nhân. ISCT là tổ chức duy nhất tập trung vào các khía cạnh tiền lâm sàng đối với việc phát triển các sản phẩm liệu pháp tế bào. Do đó, ISCT giúp các tổ chức chính phủ và tư nhân chuyển đổi nghiên cứu vào thực tiễn. Medeze là thành viên ủy ban hiện tại đang hoạt động trong đại hội quốc tế, nơi có các bác sĩ trên toàn thế giới nghiên cứu về việc cung cấp các liệu pháp tế bào an toàn và hiệu quả để cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân.

Được thành lập vào năm 1971, Văn phòng cân bằng môi trường quốc gia (NEBB) là hiệp hội chứng nhận quốc tế hàng đầu cho công ty, cung cấp hệ thống phòng thí nghiệm hiệu suất cao. Uy tín của NEBB được xây dựng bằng cách duy trì tính toàn vẹn thông qua các tiêu chuẩn cao, các chương trình chất lượng và khả năng của công ty được chứng nhận ở Mỹ. Điều này đạt được thông qua Chương trình đảm bảo chất lượng của NEBB (QAP). Medeze đã được công nhận từ năm 2011 cho việc đáp ứng các tiêu chuẩn phòng sạch mang đẳng cấp thế giới Hạng 100, là chứng nhận cho phòng thí nghiệm xử lý tế bào gốc.

FACT là một tổ chức phi lợi nhuận kiểm tra và công nhận các cơ sở điều trị tế bào. Quá trình công nhận FACT mang tính khép kín, bao quát mọi khía cạnh của quá trình xử lý máu dây từ thời điểm thu máu dây rốn khi bé được sinh, thông qua các phòng thí nghiệm máu dây rốn, và hoàn thiện với việc quản lý bệnh nhân tại địa điểm chăm sóc lâm sàng. Do chú trọng vào việc chăm sóc bệnh nhân, các bác sĩ cấy ghép sẽ xem xét kết quả xét nghiệm trước khi lưu trữ. Medeze hiện đang trong quá trình chuẩn bị cho việc chứng nhận FACT và luôn tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Ủy ban chứng nhận FACT.

Gọi chúng tôi